The limit of you and I as you approaches my heart is infinity.
-since limit ang lesson kanina sa math5. Nais ko lang ibahagi ang natutunan ko. 
AKO NA INLOVE. 

The limit of you and I as you approaches my heart is infinity.

-since limit ang lesson kanina sa math5. Nais ko lang ibahagi ang natutunan ko. 

AKO NA INLOVE.